Kemik Tümörleri

Kemik tümörleri de diğer vücut tümörleri gibi iyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Büyüme çağındaki iyi huylu tümörler genelde sessizdirler ve kendilerini basit travmalar sonrasındaki kırıklarla gösterebilirler. Bunların en sık görüldüğünü bölge omuz eklemi civarıdır. Anevrizmal kemik kisti ve basit kemik kisti en sık rastlanılanlarıdır. Kötü huylu kemik tümörlerinden olan osteosarkom, kondrosarkom gibi tümörler ise kendilerini dışarıdan belli olan kitleler ve istirahat halinde bile oluşan ağrıyla gösterirler. Dikkate alınmayan ve ilerleyen kötü huylu kemik tümörleri zaman içerisinde taşıyıcı kemiği zayıflatarak patolojik kırıklara neden olabilirler. Diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi kötü huylu kemik türleri olan “sarkom” larda da erken tanı ve tedavi hem hayati fonksiyonlarının korunması hem de yaşam beklentisinin belirlenmesi açısından çok önemlidir