Halluks Valgus

Ayakta 1.parmağın dışarı dönmesiyle eklemde çıkıntı oluşturduğu deformiteye halluks valgus denilmektedir. Özellikle kadınları etkileyen bir deformitedir. Bunun kesin olmamakla birlikte ileri sürülen bazı sebepleri vardır. Bunlardan en önemli ve en kabul göreni topuklu ve dar burunlu ayakkabıların kullanılmasıdır. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasıyla dar burunlu ayakkabı kullanımının artması sonucunda halluks valgus deformitesinde de artış görülmüştür. Bu deformitenin kadınlarda daha fazla görülmesinin ileri sürülen sebeplerinden bir diğeri ise kadınlardaki östrojen hormonuna bağlı eklemlerdeki elastikiyettir. Halluks valgus her ne kadar kemik çıkıntı gibi görünse de, aslında baş parmak ekleminde meydana gelen deformasyon sonucunda 1. tarak kemiğinin belirginleşmesidir. Yani bir kemik probleminden ziyade eklem deformasyon problemidir. Bu nedenle eklem elastikikliği fazla olan kadınlarda bu problem erkeklere göre daha fazla görülebilir.

Halluks Valgus dinamik ve dolayısıyla ilerleyici olabilen bir deformitedir. Başparmağı dengeleyen ve eklemi içeri ve dışarı doğru tutan kaslar vardır. Deformite başladıktan sonra içeri doğru çeken kaslarda dış tarafa kaymakta ve sonuçta iç taraf desteğinden yoksun kalan başparmak dışa doğru dönmesini hızlandırmakta ve deformitenin derecesi artmaktadır. Halluks Valgus 3 boyutlu bir deformitedir. Sadece 1.parmakta dışarı çıkıntı olmaz, deformite ielrledikçe 1.parmak ucunda pronasyon denilen dönme hareketi de gelişmeye başlar. 1.parmak ucundaki bu dönmeyle birlikte 1.tarak kemikte yük taşıyan bölümünün yer teması da azalır. Bu nedenle vücut ağırlığının büyük bölümünü taşıyan başparmak bu görevini tam olarak yapamaz ve yük öncelikli olarak 2. tarak kemiğinin altına aktarılır. Bu nedenle ilerlemiş Halluks Valgus'da bu artmış yük taşımaya bağlı olarak 2.tarak kemiği altında sıklıkla nasır bulunur. Ayrıca deformite ilerledikçe 1.parmağın dışa dönmesi artacağı için 2.parmağı sıkıştırma ve havaya kaldırarak onu da deforme etme sık görülen ek problemlerdendir.

Halluks Valgus ilerleyici bir problemdir. Bu nedenle tedavisinde öncelikli olarak koruyucu tedbirler önemlidir. Düşük topuklu, burnu geniş ve yumuşak derili ayakkabı tercihleri önem verilmesi gereken tedbirlerdendir. Halluks Valgus'a bağlı ayakkabı vurmaları sonucunda oluşacak kızarıklık,ağrı ve şişlik için buz tedavisi faydalıdır. Her iki başparmağa takılan lastikle başparmak kaslarının çalıştırılması ve güçlendirilmesi deformitenin ilerlemesini önlemede faydalı olabilir. Parmak arası makara ve gece atelleri her ne kadar sık uygulanan tedavi yöntemlerinden olsa da, etkinliği tartışmalıdır.

Günlük yaşantıyı etkileyecek kadar deformitenin arttığı ve ağrının rahatsız edici boyutlara ulaştığı durumlarda tek tedavi yöntemi cerrahi düzeltme ameliyatıdır. Halluks Valgus'un cerrahi tedavisinde bir çok yöntem bulunmaktadır. Bunlar deformitenin derecesine ve cerrahın tercihine göre faklılık göstermektedir. Cerrahi yöntemlerin büyük çoğunluğunu düzeltici kemik ameliyatları oluşturmaktadır. Ameliyat sonrasında 1-1,5 ay süreyle üzerine yük vermeyi engelleyen özel ayakkabıların giyilmesi önerilmektedir. Kemik kaynama dokusunun tam oluşması 6 haftayı bulmaktadır. Kontrollerde kaynama dokusunun oluşması görüldükten sonra üzerine tam yük verilmesine izin verilebilir. (Prof. Dr. Yakup Yıldırım)

Halluks Valgus
Halluks Valgus